Thursday, November 10, 2011

MUAR MEMERLUKAN MUZIUM

Sebagai anak jati Muar, saya melihat sudah tiba masanya Daerah Muar memerlukan sebuah muzium bagi menghimpunkan semua khazanah sejarah sejak mulanya pembukaan Daerah Muar sehinggalah kini iaitu sejarah Muar moden. Daerah Muar memang kaya dengan sejarahnya, jika rujuk pada buku sejarah Malaysia sudah pasti Daerah mana mana Daerah utama Muar tidak akan ditinggalkan malah banyak lagi sejarah Muar yang perlu dimuatkan.

Saya percaya penduduk Muar amat bersetuju malah penduduk negeri Johor turut mengakui pentingnya Muzium Muar dibina, malah saya menggalakkan mana mana Daerah utama negeri Johor turut membinanya agar menjadi tanda ingatan untuk generasi muda.

Sebagai pengerusi Gerakan Belia 4B kawasan Bakri saya akan berusaha untuk menggunakan ngo ini bagi memastikan kewujudan muzium.

No comments: